Đối tác

Partner
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC:
 
CÔNG TY PHÂN PHỐI NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ (PIMD)
 
vCÔNG TY CP ĐT PT AN VIỆT
vCÔNG TY TNHH MTV PHÂN BÓN HÓA CHẤT DẦU KHÍ MỀN TRUNG
vCÔNG CPXNK TỔNG HỢP 1 VIỆT NAM
vCÔNG TY TNHH A.N.T
vJOHNSON LACE CO., Ltd
TRƯỜNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
 
vTRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 02
190 Vo Van Ngan Str, Binh Tho Ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh.
TEL: (+84) 8 3896 0607 Fax: (+84) 8 3896 8161
v TRUNG TÂM KỸ NĂNG THỰC HÀNH CƠ GIỚI GTVT
73 Van Cao Str, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu Dist,Ho Chi Minh
Điện thoại: 08.39786375
v TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 8-3 PHỤ NỮ HẢI DƯƠNG
5, Đức Minh Str, Thanh Binh Dist, Hai Duong , tỉnh Hải Dương.
TEL: (+84) 0320 3894580 Fax: (+84) 0320. 3896583
Web: WWW.8-3.org.vn Email: trungtam_8_3@yahoo.com