Xuất nhập khẩu

Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa

(Ngày đăng: 28/09/2010)

Trình tự giao hàng xuất khẩuÐối với hàng xuất khẩu phải lưu kho, bãi của cảng Việc giao hàng gồm 2 bước lớn: chủ hàng ngoại thương (hoặc người cung cấp trong nước) giao hàng xuất khẩu cho cảng, sau đó cảng tiến hành giao hàng cho tàu.