Nông sản

Xuất khẩu nông sản đầu năm 2011

(Ngày đăng: 25/02/2011)

Trước những thuận lợi từ thị trường thế giới, năm 2011 được cho là năm khả quan đối với hàng nông sản nước ta.

Nông sản

Nhiều loại nông sản xuất khẩu sẽ thuận lợi

(Ngày đăng: 22/02/2011)

Trong tám tháng qua, giá nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng khá, như giá hạt điều tăng 18,9%, chè tăng 11,2%, hạt tiêu tăng 39,9%, gạo tăng 2,8%...

Nông sản

Xuất khẩu nông sản có khả năng tăng mạnh

(Ngày đăng: 22/02/2011)

Các mặt hàng nông sản có khả năng gia tăng mạnh sản lượng xuất khẩu trong giai đoạn đến hết tháng 9