Phân đạm

Giá phân bón lại tăng

(Ngày đăng: 28/09/2010)

Bộ NN&PTNT cho biết, giá các loại phân bón như urê, DAP, SA và kali ở Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long 3 tuần qua lại tăng.

Phân đạm

Phân đạm Ure

(Ngày đăng: 22/02/2011)

Phân đạm u rê, có công thức hoá học là (NH2)2CO. Phân đạm có vai trò rất quan trọng đối với cây trồng và thực vật nói chung, đặc biệt là cây lấy lá như rau. Phân đạm cùng vớiphân lân, phân ka-li góp phần tăng năng suất cho cây trồng.