Hạt nhựa

Sản phẩm hạt nhựa PP

(Ngày đăng: 25/02/2011)

Nhà máy PP Dung Quất đã bắt đầu hoạt động cho ra đời lô hàng đầu tiên từ trung tuần tháng 7/2010. Trong năm 2010, nhà máy dự định cho ra đời 4 loại sản phẩm. Trong đó, có 2 loại PP homo sợi: BSR T3024 (MI = 2.4), BSR T3034 (MI = 3.4) và 2 loại PP homo phun: BSR I3090 (MI = 9.0) và BSR I3110 (MI = 11.0).