Sản phẩm hạt nhựa PP

Nhà máy PP Dung Quất đã bắt đầu hoạt động cho ra đời lô hàng đầu tiên từ trung tuần tháng 7/2010. Trong năm 2010, nhà máy dự định cho ra đời 4 loại sản phẩm. Trong đó, có 2 loại PP homo sợi: BSR T3024 (MI = 2.4), BSR T3034 (MI = 3.4) và 2 loại PP homo phun: BSR I3090 (MI = 9.0) và BSR I3110 (MI = 11.0).

BSR I3090

 • Đây là loại PP homo Injection có MI = 9.0
 • Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã cho ra thị trường sản phẩm này trong quá trình chạy thử nghiệm (trial runs) từ 15 tháng 7 đến cuối tháng 8, năm 2010.
 • Ứng dụng: ứng dụng rộng rãi làm đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em…

 

BSR I3110

 • Đây là loại PP homo Injection có MI = 11.0
 • Đây là chủng loại PP Injection chính của nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong năm 2010.
 • Ứng dụng: ứng dụng rộng rãi làm đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em…

 

BSR T3034

 • Đây là loại PP homo Yarn có MI = 3.4
 • Đây là chủng loại sản phẩm chính của nhà máy, chiếm 75% sản lượng nhà máy PP Dung Quất trong bốn tháng cuối năm.
 • Ứng dụng: làm túi dệt, bao PP, tấm dệt, đai, quay, dây thừng, lưới đánh cá…

 

BSR T3024

 • Đây là loại PP homo Yarn có MI = 2.4
 • Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã cho ra thị trường sản phẩm này trong quá trình chạy thử nghiệm (trial runs) từ 15 tháng 7 đến cuối tháng 8 năm 2010.
 • Ứng dụng: làm túi dệt, bao PP, tấm dệt, đai, quay, dây thừng, lưới đánh cá…