PHỎNG VẤN ĐẦU NĂM THÁNG 01/2020

(Ngày đăng: 13/01/2020)

TUYỂN TTS NHẬT- ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ

(Ngày đăng: 09/09/2019)

Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương mại và Nhân Lực Quốc Tế (INTIME) Địa chỉ: 99C/3 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp. HCM. Giấy phép số: 818/LĐTBXH-GP ngày 29/03/2016 do Bộ Lao động – Thương Binh Xã Hội cấp.

TUYỂN TTS NHẬT- ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

(Ngày đăng: 09/09/2019)

Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương mại và Nhân Lực Quốc Tế (INTIME) Địa chỉ: 99C/3 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp. HCM. Giấy phép số: 818/LĐTBXH-GP ngày 29/03/2016 do Bộ Lao động – Thương Binh Xã Hội cấp.

TUYỂN TTS NHẬT-ĐƠN HÀNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG

(Ngày đăng: 16/09/2019)

Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương mại và Nhân Lực Quốc Tế (INTIME) Địa chỉ: 99C/3 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp. HCM. Giấy phép số: 818/LĐTBXH-GP ngày 29/03/2016 do Bộ Lao động – Thương Binh Xã Hội cấp.

TUYỂN TTS NHẬT- ĐƠN HÀNG ĐI KỸ SƯ

(Ngày đăng: 09/09/2019)

Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương mại và Nhân Lực Quốc Tế (INTIME) Địa chỉ: 99C/3 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp. HCM. Giấy phép số: 818/LĐTBXH-GP ngày 29/03/2016 do Bộ Lao động – Thương Binh Xã Hội cấp.

TUYỂN TTS NHẬT - ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP ĐI LẦN 2

(Ngày đăng: 09/09/2019)

Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương mại và Nhân Lực Quốc Tế (INTIME) Địa chỉ: 99C/3 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp. HCM. Giấy phép số: 818/LĐTBXH-GP ngày 29/03/2016 do Bộ Lao động – Thương Binh Xã Hội cấp.

TUYỂN NỮ KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

(Ngày đăng: 05/09/2019)

Công ty CP Đầu Tư TM& Nhân Lực Quốc Tế (INTIME) là Doanh nghiệp được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa Người Lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép số: 818/LĐTBXH-GP ngày 29/03/2016 do Bộ Lao động – Thương Binh Xã Hội cấp. Công ty INTIME thông báo việc tuyển lao động với số lượng cụ thể như sau:

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

(Ngày đăng: 05/09/2019)

Công ty CP Đầu Tư TM& Nhân Lực Quốc Tế (INTIME) là Doanh nghiệp được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa Người Lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép số: 818/LĐTBXH-GP ngày 29/03/2016 do Bộ Lao động – Thương Binh Xã Hội cấp. Công ty INTIME thông báo việc tuyển lao động với số lượng cụ thể như sau:

Chúc mừng các bạn trúng tuyển.

(Ngày đăng: 03/06/2019)