NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA THỰC TẬP SINH TRONG MÙA DỊCH

(INTIME) -

PHỎNG VẤN VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN, BẤT AN CỦA THỰC TẬP SINH TRONG MÙA DỊCH VỀ VIỆC CHỜ ĐỢI NHẬP CẢNH NHẬT BẢN.

Link phỏng vấn của Truyền hình NST Niigata Sogo: 

https://www.fnn.jp/articles/-/164322

 

Thông tin của bạn đã được lưu!
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.