Đối tác

Partner
 
TRƯỜNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
 
vTRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 02
190 Vo Van Ngan Str, Binh Tho Ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh.
TEL: (+84) 8 3896 0607 Fax: (+84) 8 3896 8161
v TRUNG TÂM KỸ NĂNG THỰC HÀNH CƠ GIỚI GTVT
73 Van Cao Str, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu Dist,Ho Chi Minh
Điện thoại: 08.39786375
v TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 8-3 PHỤ NỮ HẢI DƯƠNG
5, Đức Minh Str, Thanh Binh Dist, Hai Duong , tỉnh Hải Dương.
TEL: (+84) 0320 3894580 Fax: (+84) 0320. 3896583
Web: WWW.8-3.org.vn Email: trungtam_8_3@yahoo.com