Lịch sử hình thành

undefined

Xuất khẩu lao động Việt Nam ra nước ngoài, thường gọi tắt là Xuất khẩu lao động Việt Nam, là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công lao động của doanh nghiệp nước ngoài. Hoạt động này bắt đầu từ năm 1980 dưới hình thức hợp tác lao động với các nước Xã hội chủ nghĩa, trong tình hình kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Kết quả đã đem lại nhiều thuận lợi cho đất nước. Từ khi cơ chế thay đổi năm 1991, hoạt động xuất khẩu lao động phát triển mạnh mẽ, mở rộng thị trường ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Bước sang thế kỷ 21, có sự tăng đột biến lượng lao động Việt Nam xuất khẩu sang nước ngoài, nhiều nhất tại ba thị trường Đài Loan, Malaysia và Hàn Quốc. Tính đến 2011, Việt Nam có khoảng 500.000 lao động làm việc tại nước ngoài, trong đó 85.650 tại Đài Loan, giữ vị trí thứ 2 về tổng số lao động nước ngoài tại Đài Loan.

Nhận thức được tầm quan trọng ấy, năm 2008 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại & Nhân Lực Quốc Tế (INTIME) chính thức được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 0306002491.

Năm 2010 Công ty được Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hộ cấp Giấy phép Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chính thức cung ứng Nguồn nhân lực trên thị trường quốc tế.

Sau nhiều năm hoạt động và xây dựng thương hiệu, Công ty đã trở thành một trong những công ty hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực sau:

 Ngành nghề kinh doanh

1.Xuất khẩu lao động

2. Thương mại & đầu tư

 

Nguyên tắc hoạt động của chúng tôi:

“ Không ngừng nâng cao và hoàn thiện chất lượng dịch vụ"