Thị trường Malaysia

Tuyển Lao Động Đi Làm Việc Tại Malaysia (Đợt VI)

(Ngày đăng: 07/05/2014)

(INTIME) - Công ty INTIME tuyển LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG với số lượng 30 người sang MALAYSIA làm việc với yêu cầu như sau:

Thị trường Malaysia

Tuyển Lao Động Đi Làm Việc Tại Malaysia (Đợt V)

(Ngày đăng: 23/04/2014)

Công ty INTIME tuyển LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG với số lượng 30 người sang MALAYSIA làm việc với yêu cầu như sau:

Thị trường Malaysia

Bảo đảm việc làm, thu nhập cho người đi XKLĐ

(Ngày đăng: 19/11/2010)

Áp dụng chính sách hỗ trợ 100% chi phí cho lao động sang Malaysia

Thị trường Malaysia

Xuất khẩu lao động

(Ngày đăng: 20/07/2010)

Với những tiềm lực sẵn có như tiềm lực tài chính mạnh, nguồn nhân lực dồi dào INTIME vẫn luôn không ngừng phát triển, đã thu hút được một đội ngũ CBCNV nhiều kinh nghiệm