ĐSQ SAUDI HỖ TRỢ LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN TRONG MÙA COVID-19

(INTIME) -

ĐẠI SỨ QUÁN TRAO TẶNG QUÀ CHO LAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DO TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 TẠI Ả - RẬP - XÊ - ÚT

     Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đồng bào trong và ngoài nước, Đại sứ quán đã thay mặt tổ chức một số hoạt động trao tặng quà cho một số hoàn cảnh khó khăn do tác động của Covid-19 tại Saudi.

                             ( Hình ảnh ĐSQ trao tặng quà cho lao động )

 

 

                       

 

Thông tin của bạn đã được lưu!
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.