GIẤY PHÉP NHÂN LỰC INTIME - MANPOWER LICENSE OF INTIME

(INTIME) - GIẤY PHÉP NHÂN LỰC CỦA INTIME DO BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI CẤP - THEO SỐ 239/LĐTHXH-GP CẤP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2010. XEM CHI TIẾT TẠI TRANG QUẢN LÝ CỦA CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC; link: http://www.dolab.gov.vn

GIẤY PHÉP NHÂN LỰC CỦA CHÚNG TÔI- MANPOWER LICENSE OF INTIME

Thông tin của bạn đã được lưu!
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.