Xuất khẩu lao động

(INTIME) - Với những tiềm lực sẵn có như tiềm lực tài chính mạnh, nguồn nhân lực dồi dào INTIME vẫn luôn không ngừng phát triển, đã thu hút được một đội ngũ CBCNV nhiều kinh nghiệm

1. Mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất về chất lượng, cam kết, hiệu quả và nhanh nhất.

2. Dịch vụ cung ứng lao động và chuyên gia ở nhiều ngành nghề khác nhau: công nghiệp, xây dựng, giúp việc nhà, khán hộ công, thuyền viên đánh cá v.v..  theo đúng chất lượng và tiến độ.

3. Đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đưa người đi làm việc nước ngoài, có khả năng giao tiếp nhiều ngoại ngữ khác nhau theo từng thị trường.

4. Đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo người đi lao động ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu Chủ sử dụng lao động về  tay nghề, kỹ năng và kỹ luật lao động.

Thông tin của bạn đã được lưu!
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.